Mijn visie en talent

BEWUSTWORDING IN JEZELF!

Help mij de wereld mooier te maken, door de Allerbeste versie van Jezelf te leven.

Passie, Openheid, Samenwerking, Vertrouwen en Humor zijn zomaar een paar steekwoorden die kenmerkend zijn voor mijn manier van werken.

Ik ben gespecialiseerd in Traumaverwerking en Hechtingsproblematiek (tot peri,-en prenataal niveau). Vanuit mijn achtergrond als CREF behandelaar:

Achterhaal ik de oorzaak van sociale, emotionele en fysieke problemen (lichamelijke klachten)

Herstel ik de natuurlijke veerkracht zonder medicatie

Komt er een oplossing voor hechtingsproblematiek en onvervulde behoeften

Zet ik mijn deskundigheid in voor kinderen, (jong)volwassenen en op verzoek in teams en organisaties

 

 

 

 

Wat doet een coach- therapeut / wat is het doel?

Het doel van een coach- therapeut is mensen (uiteraard ook kinderen) op weg helpen in hun ontwikkeling. Ze kijkt met het individu mee en bekijkt de mogelijkheden binnen de persoonlijkheden en het gezinssysteem, waar men deel van uit maakt, om te komen tot oplossingen.

Ik kan je helpen je leven weer voluit te leven! Neem contact met me op wanneer een of meerdere van onderstaande punten een rol spelen in jouw leven:

N

Hechtingsproblemen (GBS)

N

Concentratieproblemen (ADD)

N

Omgaan met druk gedrag (ADHD)

N

Omgaan met een vorm van Autisme

N

Emotionele problemen als gevolg van echtscheiding, verdriet en rouw

N

Opvoedvragen

N

Pesten (gepest worden of zelf de pester zijn)

N

Boosheid, faalangst, slaap,- en eetproblemen

N

Trauma (PTSS)

N

Angsten

N

Moeite hebben met grenzen (aangeven of accepteren)

N

Fysieke en chronische klachten

N

Kanker

Waarom zou je voor mij en de paarden kiezen?

N

Lees bovenaan de pagina wat mijn missie en visie is. Tel hierbij op dat ik je liefdevol zal confronteren met datgene wat nodig is voor jouw ontwikkeling en/ of die van je kind(eren), zodat jij (weer) het leven kan leiden wat je wilt!

N

Ik denk in mogelijkheden i.p.v. in beperkingen

Paarden omdat:

N

Ze vrij van oordeel zijn en altijd eerlijk

N

Ze onvoorwaardelijk liefhebben

N

Ze in het hier en nu leven

N

Ze zeer sensitief zijn en direct reageren (visueel)

N

Ze je een gevoel van geborgenheid geven

N

Er huidcontact is en dit stimuleert ons grootste zintuig; de huid

Wil je weten hoe ik jou kan helpen?

Het is de combinatie van coaching en therapie die blijvend resultaat opleveren! In samenwerking en overleg met jou, gaan we aan de slag met jouw hulpvraag!

Wil je weten hoe ik jou kan helpen met EMDR therapie?

Share This